http://www.hybreb.com/spwmu/89378.html http://www.hybreb.com/spwmu/36492.html http://www.hybreb.com/spwmu/8200658.html http://www.hybreb.com/spwmu/497495.html http://www.hybreb.com/spwmu/264405.html http://www.hybreb.com/spwmu/39124.html http://www.hybreb.com/spwmu/450089.html http://www.hybreb.com/spwmu/32089.html http://www.hybreb.com/spwmu/803072.html http://www.hybreb.com/spwmu/67198.html http://www.hybreb.com/spwmu/263276.html http://www.hybreb.com/spwmu/5133516.html http://www.hybreb.com/spwmu/326219.html http://www.hybreb.com/spwmu/311405.html http://www.hybreb.com/spwmu/7987424.html http://www.hybreb.com/spwmu/5191190.html http://www.hybreb.com/spwmu/67005.html http://www.hybreb.com/spwmu/7411507.html http://www.hybreb.com/spwmu/9968147.html http://www.hybreb.com/spwmu/357458.html http://www.hybreb.com/spwmu/964944.html http://www.hybreb.com/spwmu/696902.html http://www.hybreb.com/spwmu/68293.html http://www.hybreb.com/spwmu/508781.html http://www.hybreb.com/spwmu/400161.html http://www.hybreb.com/spwmu/7065926.html http://www.hybreb.com/spwmu/931256.html http://www.hybreb.com/spwmu/300564.html http://www.hybreb.com/spwmu/7749361.html http://www.hybreb.com/spwmu/40648.html http://www.hybreb.com/spwmu/15695.html http://www.hybreb.com/spwmu/43878.html http://www.hybreb.com/spwmu/7983150.html http://www.hybreb.com/spwmu/9024353.html http://www.hybreb.com/spwmu/4310540.html http://www.hybreb.com/spwmu/11731.html http://www.hybreb.com/spwmu/917124.html http://www.hybreb.com/spwmu/82849.html http://www.hybreb.com/spwmu/746130.html http://www.hybreb.com/spwmu/79955.html http://www.hybreb.com/spwmu/80500.html http://www.hybreb.com/spwmu/2551869.html http://www.hybreb.com/spwmu/528023.html http://www.hybreb.com/spwmu/7249125.html http://www.hybreb.com/spwmu/32849.html http://www.hybreb.com/spwmu/8293845.html http://www.hybreb.com/spwmu/11931.html http://www.hybreb.com/spwmu/25669.html http://www.hybreb.com/spwmu/56646.html http://www.hybreb.com/spwmu/84188.html http://www.hybreb.com/spwmu/6792795.html http://www.hybreb.com/spwmu/655879.html http://www.hybreb.com/spwmu/3737728.html http://www.hybreb.com/spwmu/5195223.html http://www.hybreb.com/spwmu/6053049.html http://www.hybreb.com/spwmu/235211.html http://www.hybreb.com/spwmu/14072.html http://www.hybreb.com/spwmu/3088019.html http://www.hybreb.com/spwmu/349689.html http://www.hybreb.com/spwmu/5547471.html http://www.hybreb.com/spwmu/92092.html http://www.hybreb.com/spwmu/7055299.html http://www.hybreb.com/spwmu/6320643.html http://www.hybreb.com/spwmu/975080.html http://www.hybreb.com/spwmu/4698315.html http://www.hybreb.com/spwmu/35413.html http://www.hybreb.com/spwmu/58874.html http://www.hybreb.com/spwmu/4122994.html http://www.hybreb.com/spwmu/149250.html http://www.hybreb.com/spwmu/2236054.html http://www.hybreb.com/spwmu/3248344.html http://www.hybreb.com/spwmu/71808.html http://www.hybreb.com/spwmu/8138358.html http://www.hybreb.com/spwmu/769806.html http://www.hybreb.com/spwmu/500337.html http://www.hybreb.com/spwmu/292921.html http://www.hybreb.com/spwmu/25274.html http://www.hybreb.com/spwmu/2965650.html http://www.hybreb.com/spwmu/4675801.html http://www.hybreb.com/spwmu/867698.html http://www.hybreb.com/spwmu/8083405.html http://www.hybreb.com/spwmu/3537448.html http://www.hybreb.com/spwmu/496008.html http://www.hybreb.com/spwmu/63878.html http://www.hybreb.com/spwmu/14005.html http://www.hybreb.com/spwmu/3809260.html http://www.hybreb.com/spwmu/5696906.html http://www.hybreb.com/spwmu/227473.html http://www.hybreb.com/spwmu/92082.html http://www.hybreb.com/spwmu/199751.html http://www.hybreb.com/spwmu/726232.html http://www.hybreb.com/spwmu/378517.html http://www.hybreb.com/spwmu/1509639.html http://www.hybreb.com/spwmu/2094267.html http://www.hybreb.com/spwmu/75724.html http://www.hybreb.com/spwmu/437993.html http://www.hybreb.com/spwmu/246420.html http://www.hybreb.com/spwmu/7966343.html http://www.hybreb.com/spwmu/6368643.html http://www.hybreb.com/spwmu/7492441.html

我们是长信科技德普特电子

  • 20 %

    利润投入创新

  • 72 亿

    三年飞速增长

  • 10 年成为

    世界级服务供应商

东莞市德普特电子有限公司初创于2014年4月18日,是创业板上市公司长信科技集团(股票代码:300088)旗下子公司。
公司致力于消费电子液晶显示模组领域产品的研发、生产、销售,主要产品有LCM模组,TP+LCM全贴合,PCBA/FPCA加工。
德普特电子是一家年轻、高效的创新型企业,公司秉承“用创新推动智造、以专业成就价值”的企业使命,以“成为最值得
信赖的电子智造解决方案提供商”为企业愿景,承载长信集团开拓触控显示一体化的重任,持续在在自动化生产、前沿产品
研发和高端制造等方面坚守“潜心研究、用心服务”的经营理念,为世界级企业客户提供全方位的一站式的服务和新产品。

了解详情